Poniżej opisujemy krok po kroku, jak należy postępować by stać się pełnoprawnym Grizzly.

 1. umówić się na trening telefonicznie – numer klubowy 502 285 108.
 2. pojawić się na treningu próbnym: przez trening próbny rozumie się tu pierwszy trening dziecka – w naszym klubie nie ma specjalnych treningów próbnych. W UKS Grizzly Gdańsk pierwsze dwa treningi traktuje się jako próbne i w przypadku rezygnacji z dalszego uczestnictwa nie są one odpłatne.
 3. informacje dotyczące stroju oraz zachowania się na pierwszym treningu odnajdziecie Państwo w naszym poradniku młodego judoki. Proszę pamiętać, żeby wodę podpisać lub odpowiednio oznaczyć. Trener wskaże miejsce, gdzie będzie można tę wodę odstawić,
 4. prosimy o wyprowadzenie dzieci przed treningiem do toalety,
 5. jak zawsze prosimy o pozostawienie dzieci pod naszym okiem i nieprzebywanie przy macie – dzieci zupełnie inaczej się wtedy zachowują i lepiej koncentrują na zadaniach i treningu. Niestety w niektórych filiach wchodzenia rodziców do szkoły nie jest możliwe – ta decyzja jest niezależna od nas,
 6. co dalej po treningu próbnym? Kolejnym krokiem jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej dostępnej pod poniższym linkiem. Proszę pamiętać, że wypełnienie deklaracji oraz umowy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, statutu oraz warunków uczestniczenia w zajęciach. Wszystkie te dokumenty zawierają też informacje dotyczące opłat członkowskich, numer konta oraz zasad dokonywania płatności,
 7. po dostarczeniu deklaracji zostanie do Państwa przesłany link do platformy sportbm.com, gdzie należy zarejestrować zawodnika. Jest to obligatoryjne, a jednocześnie bardzo ułatwia funkcjonowanie w klubie: począwszy od grafiku treningów, skończywszy na zapisach na różne wydarzenia klubowe jak i dokonywanie comiesięcznych opłat za składkę członkowską,
 8. wysokość składki członkowskiego w naszym klubie to 150 zł miesięcznie i jest to kwota niezależna od faktycznej frekwencji dziecka na traningu,
 9. wszyscy członkowie naszego klubu muszą posiadać aktualne badania sportowe. I tak dzieci w wieku do lat 6, muszą dostarczyć najpóźniej do miesiąca od złożenia deklaracja członkowskiej, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania na zajęcia rekreacyjne z elementami judo/ zajęcia ogólnorozwojowe z elementami judo. Zaświadczenie może być złożone na druku od lekarza. W przypadku dzieci powyżej 6 roku życia, należy złożyć badania sportowe (wykonuje się je w Poradni Medycyny Sportowej, badania trzeba powtarzać co 1 rok) również najpóźniej do miesiąca od dnia złożnia deklaracji członkowskiej. Do klubu należy przekazać kopię badań, oryginał zostawiają Państwo dla siebie. Brak badań skutkuje niedopuszczeniem do zajęć do momentu przedstawienia aktualnego zaświadczenia. Nasz klub organizuje również badania sportowe na miejscu,
 10. każdy członek naszego klubu musi wykupić ubezpieczenie klubowe  – dokładna stawka zostaje podana na początku września. Ubezpieczenie to jest wymagane przez ustawodawcę i obejmuje treningi w naszym klubie oraz udział we współzawodnictwie, jak i drogę na zawody. Wszystkie informacje związane z ubezpieczeniem: jego kwota, numer rachunku odnajdziecie Państwo TUTAJ,
 11. w ciągu dwóch tygodni od momentu przystąpienia do klubu obowiązkowo trzeba zakupić pakiet startowy – koszt pakietu uzależniony jest od rozmiaru judogi. W skład pakietu wchodzą: judoga wykonana z plecionki [na treningach tolerujemy wyłącznie judogi z plecionki o gramaturze od 300g/m2 – nie mogą to być inne stroje do karate etc., ponieważ są one mniej wytrzymałe oraz utrudniają trening partnerom], koszulka klubowa, plastron [naszywka na plecy z imieniem i nazwiskiem zawodnika], naszywka klubowa na przód judogi – zarówno plastron, jak i naszywkę naszywacie Państwo we własnym zakresie. Takie rozwiązanie zapewnia nam to, że wszystkie dziecie będą miały odpowiednie stroje oraz naszywki. Dokładne szczegóły dotyczącego doboru rozmiaru i formularz zamówień znajdą Państwo pod linkiem PAKIET STARTOWY,
 12. W przypadku rezygnacji należy pamiętać o tym, że rezygnacja z członkostwa w klubie musi mieć formę pisemną – poprzez formę pisemną rozumiemy pismo lub jego skan przesłany na adres korespondencyjny klubu lub adres mailowy. Rezygnację należy złożyć na 10 dni przed końcem miesiąca, aby rezygnacja obowiązywała od następnego miesiąca (czyli aby zrezygnować od kwietnia, rezygnacja musi wpłynąć do klubu do 20 marca). Samo zaprzestanie przychodzenia na treningi nie jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa, obowiązek opłacania składek mija w momencie złożenia rezygnacji. Aby rezygnacja została przyjęta muszą być uregulowane wszystkie zobowiązania wobec klubu, w tym płatności. Pismo o rezygnacji dostępne jest tutaj.