Każdy członek naszego klubu musi wykupić ubezpieczenie klubowe – ubezpieczenie to jest wymagane przez ustawodawcę i obejmuje treningi w naszym klubie oraz udział we współzawodnictwie, jak i drogę na zawody.

Coroczna wysokość składki na obowiązkowe [niezależnie od ubezpieczenia prywatnego, w szkole, przedszkolu etc. etc.] ubezpieczenie NNW od sportów walki podawana jest na naszej stronie, a płatność za nią pojawiać się będzie w Państwa panelu płatności w aplikacji sportbm.

Polisa NNW Sport zawiera między innymi:

– czas ochrony jest ograniczony do drogi na trening z treningu (na zawody z zawodów) i działa podczas uprawiania sportu,

– assistance – usługi powypadkowe na terenie RP: pomoc medyczna (wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego, wizyta pielęgniarki, transport), pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna, dostawa leków, dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego , pomoc psychologa, infolinia medyczna

Pełen opis, zakres i warunki naszego ubezpieczenia odnajdziecie Państwo w poniższych linkach:

Karta ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia