Historia klubu

Klub Judo UKS Grizzly Gdańsk [wcześniej UKS Osowa] istnieje od początku lat 90-tych. Początkowo swoją siedzibę główną miał przy SP 81, następnie została ona przeniesiona do nowoczesnego budynku w ZSO nr 2 przy ulicy Wodnika 57, żeby w roku 2018, po ogromnym remoncie byłego pomieszczenia kotłowni, powrócić ponownie na łono SP81 przy ul. Prof. Siedleckiego 14 w Gdańsku-Osowie, które to miejsce jest naszą główną siedzibą. Zajęcia odbywają się tam na 78m2 tatami położonej na specjalistycznym podłożu. Od roku 2012 otworzyliśmy się na inne dzielnice i tak utworzyliśmy filie na gdańskim Przymorzu, Żabiance oraz Zaspie – od roku 2018 funkcjonujemy w trzech miejscach: SP81, SP33 w Osowie oraz w Gimnazjum nr 20 na Przymorzu. Współpracujemy też z wieloma przedszkolami na terenie całego Gdańska. W roku 2018 postanowiliśmy otworzyć minisiłownię typu crossfit, która znajduje się przy ul. Kielnieńskiej 89 i z której mogą korzystać wszyscy nasi zawodnicy oraz ich rodzice, jak i osoby zewnętrzne. Pod koniec tego samego roku stworzyliśmy również sekcję MMA, w której treningach brać udział mogą osoby pełnoletnie.

Treningi judo w UKS Grizzly prowadzili i prowadzą utytułowani zawodnicy i wychowankowie sekcji Judo gdańskiej AWFiS. Tworzą oni doświadczony zespół trenerów i instruktorów. Wśród wielu sław polskiego Judo, które wychowały kilka pokoleń młodych zawodników naszego Klubu, należy tutaj wspomnieć choćby o trenerze Radosławie Laskowskim, będącym niegdyś trenerem Kadry Narodowej i Olimpijskiej oraz trenerze Mirosławie Smaruju, którzy byli i nadal są nauczycielami Judo setek wychowanków w AWFiS, którzy osiągali medale na arenie polskiej, ale przede wszystkim też międzynarodowej.

Siedzibą UKS Grizzly w latach 1991-2010 była SP81 w Gdańsku , jednakże z powodów lokalowych Judocy musieli opuścić swoje długoletnie dojo znajdujące się w niewielkiej salce w piwnicach w/w szkoły a sam Klub zawiesił na ponad rok swoją działalność. W roku 2011 rozpoczęte zostały rozmowy z Dyrekcją ZSO nr 2 w Gdańsku i UKS Grizzly nawiązał stałą współpracę z Gimnazjum nr 33, której owocem stało się umieszczenie maty na 80m2 wraz ze specjalistycznym podłożem w jednej z salek gimnastycznych a sam Klub mógł wznowić szkolenie młodych adeptów Judo. Po latach w pewien sposób powróciliśmy do SP81, gdzie funkcjonuje jedna z naszych filii z grupą naborową. W toku dalszego rozwoju nawiązaliśmy współpracę z SP46 na Przymorzu, ZKPiG nr 8 na Żabiance oraz ZSO nr 2 na Zaspie, gdzie już na stałe wpisaliśmy się z naszym klubem w obraz szkół oraz salą z na stałe rozłożoną tatami. Od roku 2016 trwały rozmowy z Dyrekcją SP81 oraz UM w Gdańsku, których celem było stworzenie niezależnej sali judo w tejże właśnie szkole. Po dwóch latach otrzymaliśmy zgodę na remont i po czterech miesiącach ciężkich prac doprowadziliśmy we wrześniu 2018 roku do otwarcie nowoczesnej sali judo, w której praca wprost wre. Stan naszych filii na początek roku 2019 to 3 lokalizacje: SP81 i SP33 w Osowie oraz Gimnazjum nr 20 na Przymorzu. Obecnie staramy się rozpocząć współpracę z SMS Marcina Gortata, w której to ma powstać klasa o profilu judo.

Obecnie UKS Grizzly pracuje na pełnych obrotach a Zawodnicy na co dzień tu trenujący coraz silniej reprezentują Klub na zawodach regionalnych oraz ogólnopolskich.

Organizujmy również obozy sportowe i sportowo-rekreacyjne, w których udział biorą również osoby, które Judo nigdy nie uprawiały, a które to obozy zachęcają do zabawy w Judo na stałe.

Prowadzimy również sekcję judo dla dorosłych, która obecnie na swoim koncie posiada wiele medali Mistrzostw Polski tejże grupy wiekowej.

 

 

Bank Millennium
73 1160 2202 0000 0003 6759 8935

Kontakt: pon. - piąt. 9:00 - 17:00
tel.: 502 285 108
e-mail: judo.gdansk@gmail.com

 

UKS GRIZZLY GDAŃSK
ul. Wodnika 57, 80-299 Gdańsk
NIP: 584-24-10-646
REGON: 192000695