Każdy członek naszego klubu musi wykupić ubezpieczenie klubowe – ubezpieczenie to jest wymagane przez ustawodawcę i obejmuje treningi w naszym klubie oraz udział we współzawodnictwie, jak i drogę na zawody.

Tegoroczna 2021/2022 składka na obowiązkowe [niezależnie od ubezpieczenia prywatnego, w szkole, przedszkolu etc. etc.] ubezpieczenie NNW od sportów walki wynosi: 18 zł.

Powyższą kwotę należy przelać na to samo konto, co składkę członkowską, z tytułem: imię i nazwisko zawodnika + roczna składka PZU

Polisa NNW Sport zawiera między innymi:

– czas ochrony jest ograniczony do drogi na trening z treningu (na zawody z zawodów) i działa podczas uprawiania sportu,

– suma ubezpieczenia NNW wynosi 4.000 zł i jest liczona: % trwałego uszczerbku X 4.000 zł,

– suma ubezpieczenia na wypadek śmierci 4.000 zł,

– assistance – usługi powypadkowe na terenie RP: pomoc medyczna (wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego, wizyta pielęgniarki, transport), pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna do 500 zł, dostawa leków do 300 zł, dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego do 300 zł, pomoc psychologa, infolinia medyczna

Pełen opis, zakres i warunki naszego ubezpieczenia odnajdziecie Państwo w poniższych linkach:

Karta ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia