1. Deklarację członkowską składamy po odbyciu treningów próbnych na ręce trenera przed kolejnym, następującym po nich treningiem.

Podpisując ją zgadzają się Państwo na zapisy zawarte w:

  1. REGULAMINIE UKS GRIZZLY GDAŃSK
  2. STATUCIE UKS GRIZZLY GDAŃSK

2. W przypadku rezygnacji z członkowska w klubie należy wydrukować, wypełnić oraz podpisać poniższe pismo o rezygnacji. 

Przypominamy, że rezygnacja z członkostwa musi mieć formę pisemną, którą można dostarczyć mailowo: judo.gdansk@gmail.com. Okres wypowiedzenia wynosi dwa miesiące – np. składając rezygnację we wrześniu, zawodnik zostanie skreślony z listy z dniem pierwszego listopada danego roku. Okres ten jest pełnopłatny.

 

3. W ciągu dwóch tygodni od złożenia deklaracji należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania na zajęcia rekreacyjno-sportowe (dot. dzieci poniżej 6 roku życia).

Dzieci starsze (od 6 roku życia) muszą posiadać badania sportowe wykonane u lekarza medycyny sportowej. Jeśli będzie możliwość wykonania takich badań w klubie, będziemy informować o tym na stronie.

 

 

Bank Millennium
73 1160 2202 0000 0003 6759 8935

Kontakt: pon. - piąt. 9:00 - 17:00
tel.: 502 285 108
e-mail: judo.gdansk@gmail.com

 

UKS GRIZZLY GDAŃSK
ul. Wodnika 57, 80-299 Gdańsk
NIP: 584-24-10-646
REGON: 192000695