Jak co roku z okazji Światowego Dnia Judo, który obochodzimy zawsze 28 października, czyli w rocznicę urodzin twórcy judo Jigoro Kano, organizujemy konkurs plastyczny.

Tegoroczona tematyka konkursu to PRZYJAŹŃ. Oczywiście w nawiązaniu do JUDO!

Zdjęcie lub skan pracy należy nadsyłać do dnia 27.10.2018 na nasz klubowy adres mailowy judo.gdansk@gmail.com. Mail należy zatytułować „Konkurs WORLD JUDO DAY 2018”. Jedna osoba może przesłać wyłącznie jedną pracę. Na zwycięzców, jak zawsze, czekają ciekawe nagrody związen z klubem!

Wyniki konkursu zostaną przedstawione 28.10.2018.