Wysokość składki na ubzepiczenie sportowe NNW wynosi w tym roku szkolnym 11,90 zł.

Przypominamy, że jest ono obowiązkowe!

W/W kwotę przelewamy na to samo konto klubowe, na które dokonujmey wpłat za składki!