Badania sportowe

Każdy osoba, niezależnie od wieku, trenująca w naszym klubie jakąkolwiek dyscyplinę sportu musi posiadać aktualne badania sportowe uzyskane od lekarza medycyny sportowej orzekające o zdolności do uprawiania danej, konkretnej dyscypliny sportowej – np. badania dotyczące piłki nożnej nie obowiązują w judo.

W ciągu miesiąca od złożenia deklaracji należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania na zajęcia rekreacyjno-sportowe (dot. dzieci w wieku poniżej 6 lat).

Dzieci starsze (od 6 roku życia) muszą posiadać badania sportowe wykonane u lekarza medycyny sportowej.

Badanie takowe ważne są przez 6 miesięcy i po tym okresie tracą ważność, co oznacza konieczność ich odnawiania właśnie po tym okresie czasu.

Jest to wymóg ustawowy zawarty również w naszym regulaminie.

Aby wykonać badania w przychodni medycyny sportowej trzeba postąpić jak poniżej:

1. uzyskać skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu do przychodni medycyny sportowej,

2. zarejestrować się na badania sportowe w przychodni sportowej – lista przychodni sportowych w Gdańsku: www.medbiz.pl

 

Organizujemy również badania na miejscu w klubie we współpracy z lekarzem sportowym.

W tym celu prosimy o kontakt z trenerem Tomkiem: 502 285 108.

 

 

Bank Millennium
73 1160 2202 0000 0003 6759 8935

Kontakt: pon. - piąt. 9:00 - 17:00
tel.: 502 285 108
e-mail: judo.gdansk@gmail.com

 

UKS GRIZZLY GDAŃSK
ul. Wodnika 57, 80-299 Gdańsk
NIP: 584-24-10-646
REGON: 192000695