W roku szkolnym 2021/2022 nadal znajdujemy się pod presją przepisów związanych z pandemią i wytycznymi MEN ora GIS, do których nasz klub musi się dostosować.

Zasady dotyczące obu szkół:

 • dzieci przybywają na zajęcia punktulanie w wyznaczonych dla danej szkoły i grupy okienkach czasowych – spóźnienie oznacza brak możliwości wejścia na trening, ponieważ trener nie będzie miał możliwości powrotu po spóźnione osoby,
 • rodzice doprowadzają dzieci jedynie do wyznaczonych miejsc odbioru przez trenera – będą to wyznaczone wejścia w obu szkołach. Rodzice mają całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły pod groźbą zawieszenia możliwości najmu sali przez nasz klub,
 • w przypadku pierwszych zajęć/rozpoczęcia treningów rodzic musi dokonać zapisu dziecka przez formularz rejestracyjny na naszej stronie www, a przybywając na trening dostarczyć wypełnione oświadczenie dotyczące COVID-19 jak i deklarację członkowską – bez nich dziecko nie zostanie zabrane na trening,
 • dzieci przybywają do wyznaczonych miejsc już przebrane w strój do ćwiczenia mając na sobie ubranie wierzchnie – np. kurtkę i dres na judogi czy stroju do ćwiczenia, buty oraz z zapasem wody na czas zajęć [prosimy by była to woda, a nie napoje słodzone/soki etc]. Konieczne jest by dzieci miały klapki na przebranie. Wręcz błagamy by dzieci nie miały na sobie skarpetek!
 • nie jest to sytuacja komfortowa ani dla Państwa, ani dla nas, także naprawdę prosimy o zachowanie zasad i brak pretensji do nas – my się musimy dostosować do wymogów szkół. Prosimy o niewymuszanie na trenerach łamania zasad.

 

Wejścia na treningi w ZSO nr 2 w Osowie:

 • dzieci doprowadzamy wejściem głównym – tam na szczęście jest przedsionek, w którym można dziecko pozbawić obuwia i okrycia zewnętrznego
 • okienka czasowe dla ZSO nr 2 to:
 • dzieci z dołu będą odbierane w takich godzinach: 16:55 odbiór 1 grupy zajęcia 17-17:45, 17:45 odbiór 2 grupy zajęcia 17:50-18:35, 18:35 odbiór 3 grupy zajęcia 18:40-19:40. Pamiętajcie Państwo, że to nie jest ani dla Was, ani dla nas sytuacja ani komfortowa ani taka, w której się dobrze i komfortowo czujemy.

 

 

Wejście na treningi w ZSMS na Żabiance:

 • osoby próbujące wejść wejściem głównym będę z niego odsyłane
 • dzieci wchodzą wejściem W5 [patrz grafika], do którego je doprowadzamy
 • do wejścia W5 możemy dojść bramą wjazdową od strony deptaka lub furtką od strony plaży
 • okienka czasowe dla ZSMS
 • grupa Baloo – odbiór dzieci spod drzwi wejściowych o 16:55, grupa Koale – odbiór dzieci sprzed drzwi wejściowych o 17:45 , grupa Niedźwiedzie – odbiór dzieci sprzed drzwi wejściowych o 18:45. Pamiętajcie Państwo, że to nie jest ani dla Was, ani dla nas sytuacja ani komfortowa ani taka, w której się dobrze i komfortowo czujemy.