Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w obowiązującym w naszym klube regulaminie.

Zmiany obowiązują od 01.09.2023.