Jak co roku z okazji Światowego Dnia Judo, który obochodzimy zawsze 28 października, czyli w rocznicę urodzin twórcy judo Jigoro Kano, organizujemy konkurs plastyczny.

Tegoroczona tematyka konkursu to RAZEM SILNIEJSI. Oczywiście w nawiązaniu do JUDO!

Zdjęcie lub skan pracy należy nadsyłać do dnia 28.10.2020 na nasz klubowy adres mailowy judo.gdansk@gmail.com. Mail należy zatytułować „Konkurs WORLD JUDO DAY 2020”. Jedna osoba może przesłać wyłącznie jedną pracę – forma pracy jest dwolona.

Na zwycięzców, jak zawsze, czekają ciekawe nagrody związane z klubem!

Wyniki konkursu zostaną przedstawione 29.10.2020.