Na zebraniu Zarządu UKS Grizzly Gdańsk, które odbyło się w dniu 14.07.206 wprowadzono uchwałę zmieniającą kilka punktów oraz dodającą nowe w regulaminie UKS Grizzly Gdańsk. Zmiany te wchodzą w życie z dniem 01.09.2016 r.

Nowy regulamin dostępny jest pod poniższym linkiem: REGULAMIN UKS GRIZZLY GDAŃSK.

Zmiany w regulaminie obejmują:

1. dodanie § 1 oraz § 2 określające działalność Klubu i jej zakres.

2. zmiany dotyczące przyjęcia nowych członków w poczet sekcji judo UKS Grizzly Gdańsk

a) nowa deklaracja członkowska zamiast zgody – będzie ona również obowiązywała już przyjętych zawodników [deklaracja się obecnie tworzy i pojawi się na stronie w niedługim czasie],

b) oświadczenie o stanie zdrowia lub badania sportowe wykonane w PMS – wszystko zależne od wieku trenującego,

c) obowiązkowe opłacenie składki na ubezpieczenie NNW w ramach uprawianie sportu walki judo – stawki zostaną podane w połowie sierpnia.

Wprowadza się też informację o konieczności opłacania składek członkowskich oraz konieczność wykupienia pakietu startowego w terminie do 2 miesięcy od daty rozpoczęcia treningów. Obecnie w pakiet będą wchodzić: judogi biała, backnumber z imieniem i nazwiskiem, logo klubowe oraz koszulka klubowa – wartość pakietu wynosi 150 zł. Na treningach obowiązywać będą jedynie judogi z plecionki – wszelakie inne rozwiązania typu stroje od karate etc. etc. będą skutkowały niedopuszczeniem do zajęć.

3. Zmienia się zasady rezygnacji z członkowsta w Klubie: obowiązuje tu jedynie forma pisemna złożona na ręce trenera lub przesłana pocztą na adres klubu do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie uczęszczało na zajęcia. W innym wypadku członkowstwo nie ustaje i nadal istnieje obowiązek uiszczania składek. Zatem, jeśli zawodnik chce zrezygnować z zajęć w np. styczniu, to musi złożyć pismo do 20. grudnia.

4. Wprowadza się zapis mówiący o możliwości zawieszenie członkowsta w klubie na dany okres czasu tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Decydować o tym będzie Zarząd Klubu na pisemny wniosek zainteresowanego. Osoby, które dokonają samowolnego zawieszenia treningów na dany okres czasu, po ewentualnym wznowieniu członkostwa, będą zobowiązane do pokrycia składek członkowskich również za ten okres – np. osoba zawieszająca treningi w czerwcu po powrocie we wrześniu będzie zobowiązana do pokrycia składek za czerwiec, lipiec, sierpień oraz wrzesień wraz z obowiązującą zwiększoną opłatą o 20 zł za każdy miesiąc.

5. W związku ze zwiększeniem liczby treningów w tygodniu dla wszystkich grup poza grupą naborową [Misiami] wprowadzamy jednolitą stawkę niezależną od ilości treningów w tygodniu i wynosić ona będzie 100 zł miesięcznie. Przypominamy, że jest to składka członkowska niezależna od faktycznych obecności dziecka na zajęciach w miesiącu. Pojawia się również zapis dotyczący składek za tzw. treningi rodzinne, które pojawią się w naszej ofercie od września 2016 r.

6. Pojawia się zapis dotyczący tzw. pakietu startowego oraz kogo on obowiązuje.

7. Wprowadza się konieczność wykupienia ubezpieczenia NNW od sportów walki oraz określa się warunki jego wykupienia oraz przedłużenia.