Zdjęcia z treningu z Mistrzem Ryszardem Zieniawą. Trening ten odbywał się na obiektach UKS De La Salle w dniu 19.02.2016.