Wszystkich chętnych zawodników z naszego klubu zapraszamy do startu w Żukovia Judo Cup 2018 – zgłoszenia zbieramy do 23.04 – po tym terminie zawodnicy jadą na zawody na własne ryzyko z możliwością niedopuszczenia do startu: