Rozpoczynamy ścisłą współpracę z Akademią Leszka Blanika, w ramach której odbywać się będą raz lub dwa w miesiącu dodatkowe treningi gimnastyczne, na które zapraszamy wszystkich zawodników naszego klubu.

Pierwszy treninig odbędzie się w Hali Leszka Blanika w sobotę 19 grudnia 2020 roku w godz. od 11:00 do 13:00.

Zawodnicy będą pod opieką trenerów ALB: prosimy o punktualne przybycie oraz odbieranie dzieci!

Wyznaczone soboty:  godz. 11:00-13:00

Zapisy: wyłącznie drogą SMSową pod numer 502 285 108 najpóźniej do godz. 20:00 do czwartku poprzedzającego zajęcia – w treści SMSa należy podać: imię i nazwisko zawodnika, grupę, rok urodzenia, datę treninigu gimnastycznego.

Przyjmowane są jedynie zgłoszenia dokonane poprawne z podaniem w/w informacji – otrzymacie Państwo SMSa zwrotnego w przeciągu maks. 24h – jego brak oznaczać będzie brak miejsc lub braki w treści.

Zapisanie zawodnika jest jednoznaczne z obowiązkiem dokonania opłaty – niezależnie od faktycznej frekwencji.

Koszt: 30 zł za osobę za jeden trening

System płatności: sumaryczny [za wszystkie zgłoszone treningi gimnastyczne razem] przelew bankowy na konto klubowe do ostatniego dnia każdego miesiąca

Bank Millennium 73 1160 2202 0000 0003 6759 8935; tytułem: imię, nazwisko, grupa, “gimnastyka”