Każdy członek naszego klubu musi wykupić ubezpieczenie klubowe – ubezpieczenie to jest wymagane przez ustawodawcę i obejmuje treningi w naszym klubie oraz udział we współzawodnictwie, jak i drogę na zawody.

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

stawka za ubezpieczenie NNW od sportów walki wynosi:

50 zł

Tym razem ubezpieczamy się w towarzystwie PZU S.A.

Prosimy o dokonywanie wpłat na to samo konto, na które wpłacacie Państwo składki klubowe:

Bank Millennium 57 1160 2202 0000 0002 3406 3688

Wpłat można dokonywać wraz ze składką, jednak proszę o adnotację „plus ubezpieczenie NNW”

 

Nasze ubezpieczenie to wariant I (czyli % za %), ochrona na czas zawodów, treningów, spotkań, wyjazdów + droga.
Zakres świadczeń:
1) świadczenie z tytułu śmierci;
2) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu;
3) zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
4) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP;
5) świadczenie za leczenie uciążliwe;
6) usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP –zakres podstawowy:
– pomoc medyczna (wizyta lekarza, pielęgniarki, transport),
– pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna (organizacja procesu rehabilitacji, dostawa drobnego sprzętu medycznego, dostawa leków),
– pomoc psychologa,
– pomoc domowa.