UWAGA! ZMIANY W REGULAMINIE
W WYSOKOŚCI MIESIĘCZNYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH!
[od 01.07.2019]

W dniu 19 stycznia 2019 roku w siedzibie naszego klubu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w ramach, którego wybrano nowy Zarząd klubu w następującym składzie:

PREZES: Radosław Laskowski
SEKRETARZ: Monika Chróścielewska
CZŁONKOWIE: Adam Kierzkowski, Tomasz Chróścielewski, Filip Pawlikowski
KOMISJA REWIZYJNA: Anna Woźniak, Katarzyna Kierzkowska, Marcin Kluczyk

W nowym składzie Zarząd podjął kilka decyzji i uchwał związanych z rozwojem działalności sportowej klubu w tym zaostrzenia kontroli nad wykonywanymi zadaniami przez uczestników projektu Grizzly Judo Power. Podsumowano również projekt pod kątem wychowawczym, sportowym oraz wydatki z nim związane.
Wprowadzono również możliwość uczęszczania na jeden trening w tygodniu wraz z obniżeniem podstawowej składki członkowskiej [ze 100 zł do 70zł].
W ramach grupy Niedźwiedzie i Grizzly, a w szczególności w odniesieniu do kategorii wiekowej młodzik/młodziczka oraz projektu Grizzly Judo Power, postanowiliśmy nawiązać współpracę z psychologiem sportowym – rozmowy już trwają, a warsztaty zamierzamy wprowadzić w marcu tego roku z regularną częstotliwością.
W związku z bardzo słabą frekwencją na środowym randori odbywającym się w sali judo SP81 [4 – 6 osób] Zarząd postanowił uszczuplić ilość odbywających się treningów w tym dniu do jednego randori miesięcznie, które będziemy starali się organizować we współpracy z trójmiejskimi klubami judo. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 roku.
Omówione zostały przepisy walki judo obowiązujące w nowym roku, a co za tym idzie zmodyfikowany został nieco model szkolenia w szczególności w odniesieniu do wprowadzonych na nowo kontrataków w grupie wiekowej dzieci.
Niestety klubowi nie udało się uzyskać dotacji z UM w ramach konkursów na organizację turnieju oraz szkolenia sportowego w związku z tym nadal trwają poszukiwania partnerów i sponsorów, którzy chętni byliby zainwestować w nasz klub. M.in. udało nam się nawiązać już współpracę z Fundacją Młodzi Młodym, dzięki której możemy uczestniczyć w akcji 1%.
Omówiony został przebieg oraz struktura obozów zimowych oraz letnich. Zarząd postanowił o zorganizowaniu półkolonii również w okresie letnim. Stworzono również plan treningowy dla grupy wiekowej młodzik/młodziczka oraz projektu Grizzly Judo Power w okresie roztrenowania letniego oraz przerw w treningach.

 

Ustalono też nowe kwoty miesięcznych składek członkowskich obowiązujących od roku 2019 w następujących wymiarze:
w czasie trwania roku szkolnego, czyli od września do czerwca [składki te będą obowiązywać od 1 września 2019 roku włącznie]:
– 1 trening w tygodniu [wprowadzenie w ogóle możliwości uczęszczania na jeden trening w tygodniu] – 70 zł [wcześniej nie było takiej opcji],
– 2 – 5 treningów w tygodniu – 120 zł [wcześniej 100 zł].

W czasie okresu letniego, czyli w miesiącach lipcu i sierpniu [składki te będą obowiązywać od 1 lipca 2019 roku włącznie] wprowadzenie następujących opłat:
– w przypadku nieuczęszczania na treningi – 50% składki członkowskiej opłacanej w roku szkolnym,
– w przypadku uczęszczania na treningi – zgodnie z wytycznymi dotyczącymi roku szkolnego, czyli 70 zł lub 120 zł,
– w przypadku rodzeństw utrzymana zostaje zniżka 20 zł na kolejne dziecko,
– wysokość składki pozostaje nadal niezależna od faktycznej frekwencji zawodnika na zajęciach.