Zapraszamy na zawody w Grudziądzu – sobota 16.03.2019. Jest to turniej dla dzieci z roczników 2006 – 2011, ale prosimy o dokładną lekturę komunikatu – brak tu rocznika dziewcząt 2006 i 2007 dziewcząt.

Koszta: transport z klubem – 60 zł, startowe – 35 zł, wyżywienie we własnym zakresie.

Wprowadzamy nowe zasady zgłoszeń na zawody: wyłącznie mailowe [judo.gdansk@gmail.com] wraz z podaniem imienia i nazwiska zawodnika, roku jego urodzenia oraz rodzaju transportu [samodzielnie lub z klubem] – najpóźniej do środy poprzedzającej zawody – chyba, że komunikat danych zawodów stanowi inaczej i mówi o wcześniejszym terminie.

Zgłoszenie tego należy dokonać również, kiedy zawodnik dowożony jest na turniej przez rodziców.

Od tego turnieju zgodę oraz opłaty w gotówce za startowe i/lub transport dostarczamy trenerom prowadzącym najpóźniej do czwartku poprzedzającego turniej – w tym wypadku do 14.03.

Niedotrzymanie terminów będzie oznaczało brak dopuszczenia do zawodów.