W związku z wieloma pytaniami z Państwa strony informujemy, że wysokość miesięcznej składki członkowskiej w naszym klubie nie uległa zmianie od zeszłego roku i wynosi ona 100 zł dla każdego zawodnika niezależnie od ilości treningów na które uczęszcza w tygodniu – oczywiście nadal obowiązują zniżki dla rodzeństw zgodnie z regulaminem. Płatność należy regulować do 10. dnia każdego miesiąca, a po tym terminie składka powiększona jest o dodatkowe 20 zł. Przypominamy również, że kwota ta jest stała i niezależna od faktycznych obecności dziecka na treningach.