W tym roku ponownie uruchamiamy nabór do klas o profilu judo Szkoły Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata w Gdańsku. Tym razem jest to nabór do klasy 1, 4 i 5!

Nowością jest transport dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem. Także mamy znakomite rozwiązanie dla osób z Osowy.

Tym razem SMS Marcina Gortata zapuszcza swoje korzenie na kilka lat w SP77 przy ul. Orłowskiej 13.

Osoby zainteresowane zapisaniem swojej pociechy do naszej szkoły zapraszamy na dzień otwarty, który odbędzie się w wyżej wymienionej szkole sobotę 09.03 w godz. od 10:00 – 13:00. Będzie tam można porozmawiać z dyrekcją oraz przejrzeć bogatą ofertę zajęć podstawowych oraz pozaszkolnych.

Zapraszamy!

Jeśli ktoś nie może przybyć na tenże dzień otwarty, to zapraszamy do kontaktu z trenerem Tomkiem: tel.: 502 285 108 lub judo.gdansk@gmail.com