Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy chęci oraz pomysłowości w wykonaniu prac plastycznych. Frekwencja może niezbyt wielka w porównaniu z zeszłymi edycjami, ale poziom mocno zadowalający, więc i wybór trudny dla jury. W związku z tym przyznaliśmy jedno miejsce pierwsze oraz 5 miejsc drugich!

Wyniki konkursu zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Judo, który odbywa się w rocznicę urodzin Jigoro Kano, czyli rok rocznie w dniu 28.10, prezentują się następująco [nagrody zostaną wręczone wszystkim lauratom oraz wyróżnionym na najbliższych treningach]:

MIEJSCE 1

Hubert Helowicz

WYRÓŻNIENIA, czyli miejsce 2 [prace zostały ukazane w przypadkowej kolejności]:

Alicja Korejwo

Adam Jagodziński

Bartek Koska

Marika Szymczyk

Oktawian Mazurek