PROSIMY O WYDRUKOWANIE ORAZ WYPEŁNIENIE I PODPISANIE DEKLARACJI, A NASTĘPNIE PRZEKAZANIE JEJ TRENEROWI.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA UKS GRIZZLY GDAŃSK