Poniższą umowę należy dostarczyć na pierwszy trening do recepcji siłowni przy ul. Kielnieńskiej 87