Proszę o bardzo uważną lekturę poniższych informacji dotyczących badań sportowych, ponieważ dotyczą one WSZYSTKICH członków naszego klubu.

Proszę sprawdzić w profilu dziecka/zawodnika, czy posiada aktualne badania sportowe [posiadam kilka jeszcze niewpisanych, także jeśli ktoś przekazał je trenerom, a nie jest to widoczne na sportbm, to proszę się nie denerwować – na pewno je posiadam]. Jeśli u kogoś ich nie ma, to oznacza, że fizycznie nie posiadam takowego zaświadczenia, co oznacza, że zawodnik musi je dostarczyć. Natomiast jeśli zawodnik posiada takowe aktualne, a nie dostarczyl ich trenerom, to poproszę o przesłanie jego skanu drogą mailową na adres klubowy. W razie wątpliwości proszę po prostu dzwonić.

Informacyjnie: wszyscy zawodnicy od rocznika 2015 w dół, czyli 2014, 2013 etc. MUSZĄ posiadać zaświadczenia od lekarza sportowego lub lekarza rodzinnego z adnotacją „zdolny/a do uprawiania judo” lub „brak przeciwskazań do uprawiania judo”.

Roczniki młodsze, czyli 2016, 2017 etc. muszą dostarczyć do klubu zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu mówiąc o „braku przeciwskazań do udziału w zajęciach ogólnorozwojowych”.

W związku z tym, jak to zwyczajowo od lat bywa, w celu ułatwienia Państwu tego procederu, będziemy organizować grupowe badania sportowe, ale tym razem w formie jeszcze prostszej – dokumentacja jedzie do lekarza i… i sprawa załatwiona.

W tym momencie mamy 3 formy rozwiązania:

1. bezpłatna: musicie Państwo dostarczyć obowiązkowo skierowanie do przychodni medycyny sportowej od lekarza pierwszego kontaktu oraz następujące wyniki badań: 1) morfologię wraz z oB, 2) badanie podstawowe moczu. Taka święta trójca lekarza nam znanego.

2. płatna 70 zł w gotówce: brak skierowania, brak badań. Podajecie mi Państwo obowiązkowo na kartce: imię i nazwisko zawodnika, PESEL, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania. W przypadku chęci otrzymania faktury proszę o zapisanie na tejże kartce również do niej danych.

3. badania na własną rękę niezależnie od klubu. Dla osób korzystających z tej formy rozwiązania ustalam ostateczny termin dostarczenia zaświadczeń na dzień 05.11.2021.

W nawiązaniu do punktów 1 i 2: całość dokumentacji wraz z finansami zbierać będą trenerzy na treningach do 05 listopada włącznie.

I teraz odrobina biurokracji – dokumentację wraz z odliczoną kwotą 70 zł [w przypadku rozwiązania nr. 2] należy umieścić w opisanej, zamkniętej kopercie.

Opis ma zawierać następujące dane: imię i nazwisko zawodnika, nazwę grupę do której uczęszcza, formę badań – płatna lub bezpłatna.

Brak dotrzymania terminów oznaczać będzie brak możliwości kontynuacji treningów.

Myślę sobie, że prościej się nie da już tych badań ogarnąć :D.
Trener Tomek