Oto garść informacji dotyczących funkcjonowania klubu we wrześniu:

INFO DOTYCZĄCE NABORU W TYM ROKU SZKOLNYM MOŻNA ODNALEŹĆ POD PONIŻSZYM LINKIEM: NABÓR 2020/2021

  1. Zasady panujące w klubie w obecnej sytuacji:

– 1-go września należy dostarczyć kwestionariusz/oświadczenie o stanie zdrowia [w załączeniu – OSWIADCZENIE STAN ZDROWIA 2020]

– rodzice odprowadzają dzieci jedynie do schodów u góry – dalej dzieci udają się samodzielnie

– najlepiej by dzieci przychodziły ubrane już w judogi – w szatni pozostawią jedynie okrycie wierzchnie. Oczywiście o ile to jest możliwe – tutaj nie będziemy przesadzać.

– dzieci dezynfekują ręce przed wejście na salę judo

– każde dziecko posiada klapki, które zakłada natychmiast po zdjęciu obuwia zewnętrznego w przedsionku. Dzieci nieposiadające klapek nie będą dopuszczone do treningów

  1. plan treningów

Osowa:

Na tę chwilę mamy zgodę na treningi jedynie w SP81 – w SP33 decyzja zostanie podjęta dopiero w połowie września najwcześniej.

W najbliższy poniedziałek 31 sierpnia treningi nie będą się odbywać w ogóle – proszę to uwzględniać w planach!

Oliwa, Przymorze, Zaspa:

żadna szkoła w powyższych dzielnicach nie wyraziła na tę chwilę zgody na wynajem sal podmiotom zewnętrznym, w tym i nam. Zatem i czekamy na ewentualną zmianę decyzji i szukamy niezależnego pomieszczenia w lokalach usługowych/magazynach. Pozostajemy tutaj zatem w stanie hibernacji wakacyjnej do odwołania. Oczywiście zawodników z danych grup zapraszamy na treningi w Osowie!

Nazwy grup pozostają bez zmian i plan – od wtorku 1 września – prezentuje się następująco – podjęliśmy również decyzję, że w przypadku grup liczniejszych niż 20 osób, na treningu będzie dwoje trenerów:

Poniedziałek i Piątek

17:00-17:45 – Koale

18:00-19:00 – Pandy

19:00-20:15 – Niedźwiadki i Grizzly

Wtorek i Czwartek

17:00-17:45 – Misie – grupa naborowa >6 lat

18:00-19:30 – Niedźwiadki i Grizzly

19:30-21:00 – Ursusy

Środa

17:00-17:45 – Gumisie – grupa naborowa 4-6 lat

Sobota

09:00-9:45 –  Gumisie – grupa naborowa 4-6 lat

  1. Zmiany w przynależności do grup treningowych

W tym roku zmian jest niewiele i wyglądają one następująco:

– dzieci z zeszłorocznej grupy naborowej starszej Misie przechodzą do grupy Koale

– dzieci z grup świetlicowych, ponieważ na tę chwilę nie ma możliwości by one się odbywały, przechodzą do grupy Koale lub Pandy.

  1. Miesięczna składka członkowska

W tym roku szkolnym miesięczna składka członkowska nie ulega zmianie i nadal wynosi od 1 września 120 zł.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę analizę umiejętności zawodników do marca 2020, zdecydowaliśmy, że likwidujemy możliwość uczęszczania raz w tygodniu na treningi dla większości grup treningowych.

Wynika to z zaobserwowania zbyt mocnego spadku poziomu ogólnej sprawności jak i samego poziomu judo w przypadku osób, które uczęszczały na treningi raz w tygodniu.

Decyzja ta nie dotyczy grupy przedszkolnej, czyli Gumisiów – tutaj nadal można uczęszczać raz w tygodniu.

Osoby, u których pojawiają się zaległości za miesiące wakacyjne jak i wcześniejsze, proszę o natychmiastowe uregulowanie tychże – przypominam, że opłata wynosiła 50% wysokości składki opłacanej w roku szkolnym, jeśli zawodnik nie uczęszczał na treningi – jeśli uczęszczał, to 100%.

W przypadku rezygnacji prosimy pamiętać o tym, że zaprzestanie uczestniczenia w treningach jej nie oznacza: należy złożyć pisemną rezygnacją [druk dostępny na naszej stronie www] do dnia 20-go miesiąca poprzedzającego odejście z klubu. W innym wypadku rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznych składek członkowskich w wysokości określonej w regulaminie do czasu powiadomienia o rezygnacji z członkostwa. Link do regulaminu: http://judo-gdansk.pl/regulamin/

To chyba tyle na tę chwilę!

Trener Tomek

Jak znaleźć wejście do sali judo przy SP81?

Nic prostszego: trzeba znaleźć czerwoną strzałkę 😀