Poniżej przedstawiamy kalendarz zawodów wszystkich szczebli na rok 2020.

Prócz tutaj wymienionych mogą pojawić się jeszcze inne turniej, w których być może będziemy chcieć wziąć udział.