Proszę o bardzo uważną lekturę poniższych informacji dotyczących badań sportowych: ważność badań odnajdziemy w profilu naszego zawodnika na sportbm – proszę tego dokonać i zweryfikować tę informację. Osoby bez ważnych badań nie będą mogły uczestniczyć w żadnym zgrupowaniu, obozach, półkoloniach oraz treningach. Ważność badań będę sprawdzał od 30 czerwca.

Osoby, które mi przekazały badania i finanse w marcu tego roku  na przegląd sportowy – te osoby posiadają już ważne badania – czekam na listę od lekarza.

Jeśli zawodnik posiada aktualne badania, to poproszę o przesłanie ich skanu drogą mailową na adres klubowy. W razie wątpliwości proszę po prostu dzwonić.

Informacyjnie: wszyscy zawodnicy od rocznika 2014 w dół, czyli 2013, 2012 etc. MUSZĄ posiadać zaświadczenia od lekarza sportowego lub lekarza rodzinnego z adnotacją „zdolny/a do uprawiania judo” lub „brak przeciwskazań do uprawiania judo”.

Roczniki młodsze, czyli 2015, 2016 etc. muszą dostarczyć do klubu zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu mówiąc o „braku przeciwskazań do udziału w zajęciach ogólnorozwojowych”.

W związku z tym, jak to zwyczajowo od lat bywa w celu ułatwienia Państwu tego procederu, będziemy organizować grupowe badania sportowe, ale tym razem w formie jeszcze prostszej, bo zdalnej.  Lekarz jest w większości Państwu znany, więc nie ma co pytać :D. W tym momencie mamy 3 formy rozwiązania:

  1. bezpłatna: musicie Państwo dostarczyć obowiązkowo skierowanie do przychodni medycyny sportowej od lekarza pierwszego kontaktu oraz następujące wyniki badań: 1) morfologię wraz z oB, 2) badanie podstawowe moczu. Taka święta trójca lekarza nam znanego.
  2. płatna 70 zł w gotówce: brak skierowania, brak badań. Podajecie mi Państwo obowiązkowo na kartce: imię i nazwisko zawodnika, PESEL, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania. W przypadku chęci otrzymania faktury proszę o zapisanie na tejże kartce również do niej danych.
  3. badania na własną rękę niezależnie od klubu. Dla osób korzystających z tej formy rozwiązania ustalam ostateczny termin dostarczenia zaświadczeń na dzień 21.06.2021.

W nawiązaniu do punktów 1 i 2: całość dokumentacji wraz z finansami zbierać będą trenerzy na treningach do 21 czerwca włącznie.

I teraz odrobina biurokracji – dokumentację wraz z odliczoną kwotą 70 zł [w przypadku rozwiązania nr. 2] należy umieścić w opisanej, zamkniętej kopercie.

Opis ma zawierać następujące dane: imię i nazwisko zawodnika, nazwę grupę do której uczęszcza, formę badań – płatna lub bezpłatna.

Myślę sobie, że prościej się nie da już tych badań ogarnąć :D.

Trener Tomek